Kuptimi i algoritmit të renditjes së lajmeve në Facebook

Marrja e dukshmërisë së markës tuaj në burimet e lajmeve të audiencës suaj të synuar është arritja përfundimtare për tregtarët socialë. Ky është një nga qëllimet më të rëndësishme, dhe shpesh të pakapshme, në strategjinë sociale të një marke. Mund të jetë veçanërisht e vështirë në Facebook, një platformë që ka një algoritëm të përpunuar dhe vazhdimisht në zhvillim, i krijuar për t'i shërbyer audiencës përmbajtjen më të rëndësishme. EdgeRank ishte emri i dhënë algoritmit të lajmeve në Facebook vite më parë dhe edhe pse