Karakteristikat e fundit të Facebook Ndihmojnë SMB-të të mbijetojnë COVID-19

Bizneset e vogla dhe të mesme (SMB) përballen me sfida të pashembullta, me 43% të bizneseve që janë mbyllur përkohësisht për shkak të COVID-19. Në dritën e përçarjes së vazhdueshme, shtrëngimit të buxheteve dhe rihapjes së kujdesshme, kompanitë që i shërbejnë komunitetit të SMB po rriten për të ofruar mbështetje. Facebook siguron burime kritike për bizneset e vogla gjatë Pandemisë Facebook kohët e fundit lançoi një produkt të ri të ngjarjeve në internet pa paguar për SMB në platformën e tij - iniciativa e fundit nga kompania, duke ndihmuar bizneset me buxhet të kufizuar të maksimizojnë përpjekjet e tyre të marketingut