Kërkim: Cilësia e listës së postës elektronike është përparësia kryesore për tregtarët B2B

Shumë tregtarë B2B e dinë që marketingu me email mund të jetë një nga mjetet më efektive të gjenerimit të plumbit, me kërkime nga Shoqata e Drejtpërdrejtë e Tregut (DMA) që tregon një ROI mesatare prej 38 $ për çdo $ 1 të shpenzuar. Por nuk ka dyshim se zbatimi i një fushate të suksesshme të postës elektronike mund të ketë sfidat e saj. Për të kuptuar më mirë sfidat me të cilat përballen tregtarët, ofruesi i softuerit të marketingut me email Delivra u bashkua me Ascend2 për të kryer një sondazh midis këtij audienca. Rezultatet