Zbatimi i UA për të krijuar një profil perfekt të blerjes dhe shpërndarjen e përvojave të personalizuara

Bizneset kërkojnë vazhdimisht mënyra për të përmirësuar efikasitetin dhe efektivitetin e operacioneve të tyre. Dhe kjo do të bëhet vetëm një fokus më i rëndësishëm ndërsa ne vazhdojmë të lundrojmë në klimën tregtare komplekse dhe të paqëndrueshme të goditur nga COVID. Për fat të mirë, tregtia elektronike po lulëzon. Ndryshe nga shitja me pakicë fizike, e cila është ndikuar ndjeshëm nga kufizimet e pandemisë, shitjet në internet janë në rritje. Gjatë sezonit festiv të vitit 2020, i cili është zakonisht periudha më e ngarkuar e blerjeve çdo vit, shitjet në internet të Mbretërisë së Bashkuar u rritën