Infographic: Statistikat e Përdorimit të Celularëve dhe Internetit të Qytetarëve të Lartë

Stereotipi që të moshuarit nuk mund të përdorin, nuk e kuptojnë ose nuk duan të kalojnë kohë në internet është i përhapur në shoqërinë tonë. Sidoqoftë, a bazohet në fakte? Trueshtë e vërtetë që Millennials dominojnë përdorimin e Internetit, por a ka vërtet kaq pak Baby Boomers në rrjetin botëror? Ne nuk mendojmë kështu dhe jemi gati ta provojmë. Njerëzit e moshuar po pranojnë dhe përdorin teknologji moderne në rritje të numrit në ditët e sotme. Ata po e kuptojnë