Olga Bondareva

Gjatë studimeve të saj, Olga ishte pjesëmarrëse në programin Microsoft Student Partners dhe shërbeu si ungjilltare e teknologjisë së Microsoft. Pas përfundimit të studimeve, ajo filloi të punojë në Microsoft si Specialiste e Marketingut Dixhital dhe shpejt përparoi në pozicionin e Drejtueses së Marketingut në Mediat Sociale në Evropën Qendrore dhe Lindore. Në Microsoft, ajo ishte përgjegjëse për praninë e kompanisë në mediat sociale në Evropën Qendrore dhe Lindore, projektet dixhitale, shitjet sociale dhe programet e mbrojtjes së punonjësve. Pas largimit nga Microsoft, ajo u bë bashkë-themeluese dhe CEO në ModumUp.