Si të rrisni blerjen tuaj të shitjeve pas një strategjie efektive për mbajtjen e klientit

Në mënyrë që të lulëzojnë dhe mbijetojnë në biznes, pronarët e bizneseve duhet të përqafojnë shumë teknika dhe taktika. Një strategji e mbajtjes së klientit është kritike sepse është shumë më efektive se çdo strategji tjetër e marketingut kur bëhet fjalë për rritjen e të ardhurave dhe nxitjen e një kthimi në investimin tuaj të marketingut. Blerja e një klienti të ri mund të kushtojë pesë herë më shumë sesa mbajtja e një klienti ekzistues. Rritja e mbajtjes së klientit me 5% mund të rrisë fitimet nga 25 në 95%. Shkalla e suksesit të shitjes tek një klient