Ndërtimi i një liste postare për marketing me email

Nuk ka dyshim se marketingu me email mund të jetë një nga mënyrat më efektive për të kontaktuar me klientët e mundshëm. Ka një ROI mesatare prej 3800 përqind. Ka gjithashtu pak dyshime që kjo formë e marketingut ka sfidat e saj. Bizneset duhet së pari të tërheqin pajtimtarë që kanë një mundësi të konvertimit. Pastaj, ekziston detyra e segmentimit dhe organizimit të atyre listave të pajtimtarëve. Më në fund, për t'i bërë ato përpjekje të vlefshme, duhet të hartohen fushatat me email