DanAds: Teknologjia e Reklamimit të Vetë-Shërbimit për Botuesit

Reklamimi programatik (automatizimi i blerjes dhe shitjes së reklamës në internet) ka qenë një element kryesor për tregtarët modernë për shumë vite dhe është e lehtë të kuptohet pse. Aftësia për blerësit e medias për të përdorur softuer për të blerë reklama ka revolucionarizuar hapësirën e reklamave dixhitale, duke hequr nevojën për procese tradicionale manuale siç janë kërkesat për propozime, tenderët, vlerësimet dhe, më e rëndësishmja, negociatat njerëzore. Reklamimi tradicional programatik, ose reklamimi programatik i shërbimit të menaxhuar siç është referuar ndonjëherë,