Nga Personalizimi te Inteligjenca Emocionale me Përcaktim të Lartë

Njerëzit me inteligjencë të lartë emocionale (EQ) pëlqehen shumë, tregojnë performancë të fortë dhe janë përgjithësisht më të suksesshëm. Ata janë të theksuar dhe kanë aftësi të mira shoqërore: ato tregojnë një vetëdije për ndjenjat e të tjerëve dhe e shfaqin këtë vetëdije në fjalët dhe veprimet e tyre. Ata mund të gjejnë gjuhë të përbashkët me një gamë të gjerë njerëzish dhe të ushqejnë marrëdhënie që tejkalojnë thjesht miqësinë dhe aftësinë për t'u marrë vesh. Ata e arrijnë këtë duke vërejtur dhe analizuar