Çfarë duhet të dinë tregtarët për mbrojtjen e pronës intelektuale

Ndërsa marketing - dhe të gjitha aktivitetet e tjera të biznesit - janë bërë gjithnjë e më të varura nga teknologjia, mbrojtja e pronës intelektuale është bërë një përparësi kryesore për kompanitë e suksesshme. Kjo është arsyeja pse çdo ekip marketingu duhet të kuptojë bazat e ligjit të pronës intelektuale. Çfarë është prona intelektuale? Sistemi ligjor amerikan siguron disa të drejta dhe mbrojtje për pronarët e pronave. Këto të drejta dhe mbrojtje madje shtrihen përtej kufijve tanë përmes marrëveshjeve tregtare. Prona intelektuale mund të jetë çdo produkt i mendjes