Reklamimi i sjelljes kundër reklamimit kontekstual: Cili është ndryshimi?

Reklamimi dixhital ndonjëherë merr një rap të keq për shpenzimet e përfshira, por nuk mund të mohohet se, kur bëhet siç duhet, mund të sjellë rezultate të fuqishme. Gjëja është se reklamimi dixhital mundëson një shtrirje shumë më të gjerë se çdo formë e marketingut organik, kjo është arsyeja pse tregtarët janë kaq të gatshëm të shpenzojnë për të. Suksesi i reklamave dixhitale, natyrisht, varet nga sa mirë janë në përputhje me nevojat dhe dëshirat e audiencës së synuar.