CMO-on-the-Go: Si punëtorët e koncerteve mund të përfitojnë nga departamenti juaj i marketingut

Zotërimi mesatar i një CMO është pak më shumë se 4 vjet - më e shkurtra në suitë C. Pse Me presionin për të arritur qëllimet e të ardhurave, harxhimi po bëhet i pashmangshëm. Këtu hyn puna e koncerteve. Të jesh një CMO-on-the-Go lejon Kryesuesit e Tregtarëve të përcaktojnë programin e tyre dhe të marrin vetëm atë që ata e dinë se mund të trajtojnë, duke rezultuar në punë me cilësi më të lartë dhe rezultate më të mira për vijën fundore. Megjithatë, kompanitë vazhdojnë të marrin vendime kritike strategjike