JustControl.it: Automatizoni Grumbullimin e të Dhënave të Atribuimit nëpër Kanale

Marketingu dixhital drejtohet nga një nevojë për personalizim më të madh: burime të reja të dhënash, kombinime të reja të partneriteteve, norma gjithnjë në ndryshim, skenarë të sofistikuar të UA, etj. Ndërsa për të ardhmen e industrisë sonë, ajo premton të jetë edhe më sfiduese dhe e imtësishme. Kjo është arsyeja pse profesionistëve të suksesshëm dhe aspirues u duhet një fuqi e dobishme për t'u marrë me situata të komplikuara dhe fotografi komplekse. Sidoqoftë, shumë mjete ekzistuese ende ofrojnë një qasje të vjetëruar 'të një vlere për të gjithë'. Brenda këtij kuadri të parë, të gjitha