Udhëzuesi i fundit për ndërtimin e strategjisë suaj të marketingut dixhital

Shumë pak besojnë se një strategji efektive e marketingut mund të ulë kostot e fushatës së marketingut deri në 70%. Dhe nuk ka nevojë domosdoshmërisht të përfshihen specialistë. Në këtë artikull ju do të mësoni se si të bëni një studim të tregut tuaj, të kontrolloni me kujdes konkurrentët tuaj dhe të kuptoni se çfarë audienca dëshiron vërtet. Një strategji e zgjuar mund të zvogëlojë kostot e marketingut nga 5 milion dollarë në 1-2 milion. Kjo nuk është një zbukurim, kjo është një kohë e gjatë