Komunikimet në kohë reale: Çfarë është WebRTC?

Komunikimi në kohë reale po ndryshon sesi kompanitë po shfrytëzojnë praninë e tyre të internetit për të bashkëvepruar në mënyrë proaktive me perspektivat dhe klientët. Çfarë është WebRTC? Komunikimi në kohë reale në internet (WebRTC) është një koleksion i protokolleve të komunikimit dhe API-ve të zhvilluara fillimisht nga Google që mundësojnë komunikimin zanor dhe video në kohë reale përmes lidhjeve peer-to-peer. WebRTC lejon shfletuesit e internetit të kërkojnë informacion në kohë reale nga shfletuesit e përdoruesve të tjerë, duke mundësuar komunikimin peer-to-peer në kohë reale dhe në grup duke përfshirë zërin, videon, bisedën, transferimin e skedarëve dhe ekranin