vidREACH: Një Platformë Email-i Video duke Rimagjinuar Parashikimin

Gjenerimi i plumbit është përgjegjësia kryesore për ekipet e marketingut. Ata janë të përqendruar në gjetjen, angazhimin dhe shndërrimin e një audiencë të synuar në perspektivë që mund të bëhet klient. Vitalshtë jetike për një biznes të krijojë një strategji marketingu që nxit gjenerimin e plumbit. Në dritën e kësaj, profesionistët e marketingut janë gjithmonë në kërkim të mënyrave të reja për tu dalluar, veçanërisht në një botë shpesh të mbingopur. Shumica e tregtarëve B2B i drejtohen emailit, duke e parë atë si shpërndarjen më efektive