Ndalimi i dhimbjeve të kokës: Pse formularët në internet ndihmojnë në matjen e kthimit tuaj

Investitorët mund të matin Roi në kohë reale. Ata blejnë një aksion, dhe duke parë çmimin e aksionit në çdo moment të caktuar, ata menjëherë mund të dinë nëse norma e Roi është pozitive apo negative. Sikur të ishte kaq e lehtë për tregtarët. Matja e Roi është një nga punët më të rëndësishme në marketing. Në fakt, është një nga detyrat më sfiduese me të cilat përballemi çdo ditë. Me të gjitha të dhënat që derdhen