Strategji të zbatueshme për komunikimin Omni-Channel

Një shpjegim i shkurtër i asaj që është komunikimi Omni-channel dhe veçoritë dhe strategjitë specifike brenda tij për ekipet e marketingut për të rritur besnikërinë dhe vlerën e klientëve të tyre.