7 gabime që do të bëni në performancën e marketingut

Buxhetet e CMO janë në rënie, ndërsa tregtarët luftojnë me pjekurinë fiskale, sipas Gartner. Me një vëzhgim më të madh mbi investimet e tyre se kurrë më parë, CMO-të duhet të kuptojnë se çfarë po funksionon, çfarë nuk është, dhe ku të shpenzojnë dollarin e tyre të ardhshëm për të vazhduar të zgjedhin ndikimin e tyre në biznes. Futni Menaxhimin e Performancës së Marketingut (MPM). Çfarë është menaxhimi i performancës së marketingut? MPM është një kombinim i proceseve, teknologjive dhe veprimeve të përdorura nga organizatat e marketingut për të planifikuar aktivitetet e marketingut,