Si të jeni këmbëngulës në shitje pa i fikur drejtimet tuaja

Koha është gjithçka në biznes. Mund të jetë ndryshimi midis një klienti të ri të mundshëm dhe të qenit i mbyllur. Nuk pritet që ju të arrini një epërsi në shitje në përpjekjen tuaj të parë të telefonatës në terren. Mund të duhen disa përpjekje, pasi disa studime sugjerojnë se mund të duhen deri në 18 telefonata përpara se të arrini një kryesim në telefon për herë të parë. Sigurisht, kjo varet nga shumë variabla dhe rrethana, por është një