10 këshilla për hartimin e një faqe në internet të pasurive të patundshme që nxit blerësit dhe shitësit e mundshëm të angazhohen

Blerja e një ndërtese, shtëpie ose banese është një investim i rëndësishëm… dhe shpesh ndodh vetëm një herë në jetë. Vendimet për blerjen e pasurive të patundshme motivohen nga një mori emocionesh ndonjëherë kontradiktore - kështu që ka shumë që duhet të merren parasysh kur hartoni një faqe në internet të pasurive të patundshme që i ndihmon ata gjatë udhëtimit të blerjes. Roli juaj, si një agjent ose ndërmjetës i pasurive të patundshme, është të kuptoni emocionet, ndërsa i drejtoni ata drejt një racional dhe