A do të zëvendësohen shitjet nga robotët?

Pasi Watson u bë kampion Jeopardy, IBM u bashkua me Klinikën Cleveland për të ndihmuar mjekët të shpejtonin dhe të përmirësonin shkallën e saktësisë së diagnozës dhe recetave të tyre. Në këtë rast, Watson rrit aftësitë e mjekëve. Pra, nëse një kompjuter mund të ndihmojë në kryerjen e funksioneve mjekësore, me siguri do të duket se dikush mund të ndihmojë dhe përmirësojë aftësitë e një shitësi gjithashtu. Por, a do të zëvendësojë ndonjëherë kompjuteri personelin e shitjeve? Mësuesit, shoferët, agjentët e udhëtimit, dhe