Statistikat e përdorimit të internetit 2021: Të dhënat nuk flenë kurrë 8.0

Në një botë gjithnjë e më të dixhitalizuar, të përkeqësuar nga shfaqja e COVID-19, këto vite kanë prezantuar një epokë të re në të cilën teknologjia dhe të dhënat luajnë një rol më të madh dhe vendimtar në jetën tonë të përditshme. Për çdo tregtar apo biznes atje, një gjë është e sigurt: ndikimi i konsumit të të dhënave në mjedisin tonë modern dixhital është rritur padyshim teksa jemi në kulmin e pandemisë sonë aktuale. Mes karantinës dhe mbylljes së gjerë të zyrave,