Si të përmirësojmë përvojën e klientit në tregtinë elektronike

Klientët janë themeli i çdo biznesi. Kjo është e vërtetë për bizneset e të gjitha vertikaleve, fushave dhe qasjeve. Klientët janë të rëndësishëm në të gjitha fazat e procesit të biznesit tuaj. Qëllimet e biznesit, strategjitë dhe fushatat e marketingut të markave kryesore janë të endura rreth nevojave dhe preferencave të konsumatorëve të tyre dhe audiencave të synuara. Klientët dhe mjedisi i tregtisë elektronike Në një epokë të nxitur nga dixhitalizimi, teknologjia mobile dhe konkurrenca e ashpër, nuk mund të anashkaloni domethënien e klientëve. Më shumë se 5