Të dhënat e marketingut: Çelësi për të dalë në pah në 2021 dhe më tej

Në kohën e sotme, nuk ka asnjë justifikim për të mos ditur se kujt t'i tregtoni produktet dhe shërbimet tuaja dhe çfarë duan klientët tuaj. Me ardhjen e bazave të të dhënave të marketingut dhe teknologjisë tjetër të drejtuar nga të dhënat, kanë ikur ditët e marketingut të pa shënjestruar, të pazgjedhur dhe gjenerik. Një perspektivë e shkurtër historike Para vitit 1995, tregtimi bëhej kryesisht përmes postës dhe reklamave. Pas vitit 1995, me ardhjen e teknologjisë së postës elektronike, marketing u bë pak më specifik. Ajo