JU LUTEM NUK SHKO: Tre Taktika Qëllimi Dalje që nuk do të shqetësojnë vizitorët tuaj

Dilni nga teknologjia e qëllimit (Çfarë është ajo?). Versioni i marketingut dixhital i KC dhe The Sunshine Band's Please Don't Go. Ne kemi provuar pa pushim përmes testimit A / B që përdorimi i teknologjisë qëllimi i daljes për të shkaktuar një mbivendosje mund të jetë një mënyrë jashtëzakonisht efektive për të shpëtuar braktisjen e vizitorëve. Shembuj të përmbajtjes së shkaktuar përfshijnë propozimin e kodeve të zbritjes ose kërkesat e regjistrimit të gazetës. Disa mund të argumentojnë se këto ndërprerje zvogëlojnë përvojën e klientit. Duke mbajtur parasysh këtë, më poshtë janë a