Një udhëzues për të marrë me lehtësi lidhjet prapa dhe për të renditur në Google duke përdorur AI

Lidhjet e pasme ndodhin kur një faqe lidhet me një faqe tjetër. Gjithashtu referohet si lidhje hyrëse ose lidhje hyrëse që lidhen me sitin e jashtëm. Nëse biznesi juaj merr më shumë lidhje në faqen tuaj të internetit nga faqet e autoriteteve, atëherë do të kishte një ndikim më pozitiv në renditjen tuaj. Lidhjet e pasme janë kritike për një strategji të optimizimit të kërkimit (SEO). Lidhjet do-ndjek nxisin autoritetin e motorit të kërkimit… të njohur ndonjëherë si lëng lidhjeje dhe ndihmojnë në rritjen e renditjes