Çfarë masash duhet të marrin tregtarët për të pasur sukses në internet

Shekulli 21 ka parë shfaqjen e kaq shumë teknologjive që na mundësojnë të tregtojmë me sukses bizneset në një mënyrë më të integruar dhe me ndikim krahasuar me të kaluarën. Nga bloget, dyqanet e tregtisë elektronike, tregjet në internet deri në kanalet e mediave sociale, uebi është bërë një arenë publike e informacionit për klientët për të kërkuar dhe konsumuar. Për herë të parë, interneti ka krijuar mundësi të reja për bizneset pasi mjetet dixhitale kanë ndihmuar në modernizimin dhe automatizimin