Integrimi DMP: Biznes i drejtuar nga të dhënat për botuesit

Reduktimi rrënjësor i disponueshmërisë së të dhënave të palëve të treta do të thotë më pak mundësi për shënjestrim të sjelljes dhe rënie të të ardhurave nga reklamat për shumë pronarë të mediave. Për të kompensuar humbjet, botuesit duhet të mendojnë për mënyra të reja për t'u afruar të dhënave të përdoruesit. Punësimi i platformës së menaxhimit të të dhënave mund të jetë një rrugëdalje. Brenda dy viteve të ardhshme, tregu i reklamave do të heqë cookie-t e palëve të treta, të cilat do të ndryshojnë modelin tradicional të shënjestrimit të përdoruesve, menaxhimin e hapësirave të reklamave,

Onomitë leksikore: Sinonimia, Antonimia, Hiponimia, Meronimia, Holonimia

As DK New Media hulumton strategjitë e autoritetit të përmbajtjes që zhvillojmë për klientët tanë, ka një metodologji të lidhur me temat që po prodhojmë, boshllëqet që po identifikojmë dhe përparësitë që po krijojmë. Së pari disa përkufizime: Çfarë është Taksonomia? Taksonomia - modeli dy-dimensional i klasifikimit hierarkik i arkitekturës së sitit. Brenda faqes suaj të internetit dhe strategjive të përmbajtjes, këto janë zakonisht kategoritë - të njohura si koleksioni - të temave të ngjashme. Në Martech Zone, ne kemi