SlickText: Cilat janë tiparet dhe aftësitë integruese të një platforme të marketingut SMS?

Shumica e bizneseve mendojnë për mesazhet me tekst si thjesht aftësinë për të dërguar një mesazh me tekst te një pajtimtar. Sidoqoftë, mesazhet SMS dhe MMS kanë evoluar gjatë viteve. Përveç kërkesave themelore të pajtueshmërisë, platformat e marketingut të mesazheve me tekst kanë evoluar në mënyrë të konsiderueshme me një bollëk opsionesh angazhimi, automatizimi, segmentimi, personalizimi dhe aftësive integruese. SlickText është një platformë e plotë për mesazhe me tekst me karakteristika të pasura me karakteristika të forta për biznesin bazë i cili thjesht dëshiron të bëjë disa tekst ofron të gjitha