Spoutable: Reklamat amtare për nisjen e vizitorëve

Nëse jeni botues, fitimi i parave nga audienca juaj është gjithmonë një sfidë - veçanërisht nëse jeni në një sit informacioni. Shfaq reklamat në mënyrë të njohur me performancë të dobët kur krahasohet me metodat e tjera të reklamave, kështu që botuesit humbasin ndaj reklamave me shumë shënjestër të drejtuara nga kërkimi dhe ato sociale. Reklamimi vendas ka mbërritur si një mjet për të rritur të ardhurat për botuesit - por unë kam shkruar më parë që mund të vijë me një kosto për besueshmërinë e markës. Spoutable mund të ketë zgjidhjen ideale