Libra Shitjeje Dixhitale & Epoka e Re e Shitjes

Në mjedisin e sotëm të shitjes, një mori sfidash mund të parandalojnë udhëheqësit e shitjeve për të ndihmuar ekipet e tyre për të arritur qëllimet e tyre. Nga koha e ngadaltë e repartit të ri të shitjeve deri te sistemet e ndara, përfaqësuesit e shitjeve po kalojnë më shumë kohë në detyrat administrative dhe më pak kohë në të vërtetë duke shitur. Në mënyrë që të përshpejtohet rritja, të zvogëlohen joefikasitetet brenda një organizate dhe të zvogëlohet qarkullimi në shitje, udhëheqësit e shitjeve duhet të krijojnë procese të shkathëta dhe të adaptueshme. Librat e Shitjeve Dixhitale janë një integral