Etiketat më të kërkuara dhe më të domosdoshme për t'u vendosur në tregtinë elektronike

Në mënyrë që të vendosni, matni dhe optimizoni çdo ndryshim për të përmirësuar rezultatet tuaja të tregtisë elektronike, kapja e të dhënave të shoqëruara me çdo përdorues dhe veprimi është kritik. Ju nuk mund ta përmirësoni atë që nuk e matni. Më keq, nëse kufizoni atë që masni, mund të merrni vendime në dëm të shitjeve tuaja në internet. Siç thotë Softcrylic, një lojtar neutral i Shitësit të të Dhënave dhe Analizave, menaxhimi i etiketave u shërben Marketerëve Dixhitalë me njohuri të përparuara për gjurmimin e vizitorëve, shënjestrimin e sjelljes, reklamimin, personalizimin dhe vërtetimin e të dhënave.