Ndërtimi i një marke historie: 7 dëshirat e perspektivës varet biznesi juaj

Rreth një muaj më parë, unë kam për të marrë pjesë në një takim të marketingut ide për një klient. Ishte fantastike, duke punuar me një konsulencë të njohur për zhvillimin e hartave për kompanitë e teknologjisë së lartë. Ndërsa u hartuan udhërrëfyesit, unë isha i impresionuar me rrugët unike dhe të diferencuara që skuadra doli. Sidoqoftë, unë isha gjithashtu i vendosur për ta mbajtur ekipin të përqendruar në tregun e synuar. Inovacioni është një strategji kritike në shumë industri sot, por

Ju nuk jeni seksi, tani çfarë?

Dikur dikush na tha që ne, ose më saktë aplikimi ynë për ndërtimin e formës, nuk ishim "seksi". Në disa aspekte mendoj se ai person kishte të drejtë. Format, në vetvete nuk janë seksi, por për njerëzit që i përdorin dhe varen prej tyre për të mbledhur të dhëna, ato janë, nëse jo seksi, shumë të rëndësishme. Pra, si e bën ti, një pronar biznesi, tregtar, etj., Që ka një produkt ose shërbim që nuk është “seksi”? Këtu