Tregtarët e majtë kundrejt të djathtës

Ky infografik nga Marketo është shumë i zgjuar për të mos e ndarë. Psikologët dhe teoricienët e personalitetit kanë besuar prej kohësh që ka dallime midis anës së djathtë dhe të majtë të trurit. Ana e djathtë e trurit tuaj është përgjegjëse për krijimtarinë, ndërsa ana e majtë merret me detajet dhe zbatimin. Ana e majtë është analitike ndërsa ana e djathtë është artistike. Si tregtar, lloji i mendimtarit që jeni ju udhëheq fushatat që ju hartoni.