Cila është e ardhmja e mbledhjes pasive të të dhënave?

Megjithëse klientët dhe furnitorët njësoj citojnë mbledhjen pasive të të dhënave si një burim në rritje i njohurive të konsumatorit, afërsisht dy të tretat thonë se ata nuk do të përdorin të dhëna pasive dy vjet nga tani. Gjetja vjen nga kërkimi i ri i kryer nga GfK dhe Instituti për Kërkime Ndërkombëtare (IIR) midis mbi 700 klientëve dhe furnitorëve të hulumtimit të tregut. Çfarë është mbledhja pasive e të dhënave? Grumbullimi pasiv i të dhënave është mbledhja e të dhënave të konsumatorit përmes sjelljes dhe ndërveprimit të tyre pa aktivitet