Gjetshmëria - 21 rregulla të reja të marketingut të përmbajtjes

Ndërsa bazat e ndërtimit të një siti janë ende në lojë, është përmbajtja që tani po sjell me sukses suksesin për kompanitë që investojnë në strategji të shkëlqyera të marketingut. Shumë kompani që investuan shumë në optimizimin e motorëve të kërkimit kanë parë humbjen e këtyre investimeve… por kompanitë që vazhduan të kërkojnë përmbajtje të rëndësishme, të shpeshtë dhe të kohëve të fundit që i jepnin vlerë audiencës së tyre vazhdojnë të shohin përfitimet. A jeni gati për një botë të re të optimizimit të motorëve të kërkimit,