A është niveli i kërkimit me ndikim social?

Ky është një tjetër nga ata argumente të mëdhenj të shkakësisë kundrejt korrelacionit. A ndikon drejtpërdrejt marrja e përmendjeve sociale në renditjen e motorit tuaj të kërkimit? Apo shoqëria është një barometër i shkëlqyeshëm i aktivitetit në internet që gjeneron faktorë të tjerë që ndikojnë në renditjen. Google dhe Facebook nuk janë vërtet miq në këtë pikë - me Microsoft që ka qasje në aktivitetin e Facebook, është e dyshimtë që Google ka ndonjë depërtim (edhe pse mund të bëhet përmes palëve të treta). Unë nuk dyshoj se Google