Drejtimi i një ekipi të marketingut dixhital - Sfidat dhe si t'i takojmë ato

Në ndryshimin e sotëm të teknologjisë, udhëheqja e një ekipi efektiv të marketingut dixhital mund të jetë sfiduese. Ju jeni ballafaquar me nevojën për teknologji efikase dhe të gjithanshme, aftësi të drejta, procese praktike të marketingut, ndër sfida të tjera. Sfidat rriten ndërsa biznesi rritet. Mënyra se si i trajtoni këto shqetësime përcakton nëse do të përfundoni me një ekip efikas që mund të përmbushë qëllimet e marketingut në internet të biznesit tuaj. Sfidat e ekipit të marketingut dixhital dhe si t'i plotësoni ato duke shfrytëzuar buxhetin e mjaftueshëm

Trendet në rekrutimin e tregtarëve të përmbajtjes

Ne kemi qenë të bekuar në agjencinë tonë me marrëdhënie të shkëlqyera me profesionistë të marketingut të përmbajtjes - nga ekipet editoriale në ndërmarrjet e ndërmarrjeve, te studiuesit dhe blogerët në det të hapur, te shkrimtarët e pavarur të lidershipit dhe të gjithë në mes. U desh një dekadë për të bashkuar burimet e duhura dhe kërkon kohë për ta krahasuar shkrimtarin e duhur me mundësinë e duhur. Ne kemi menduar për punësimin e një shkrimtari disa herë - por partnerët tanë bëjnë një punë kaq të mrekullueshme që nuk do ta kishim kurrë