Shitjet dhe Marketingu Tani Përbëjnë 48% të Buxhetit të IT të Korporatave

Ne e kemi dëgjuar këtë për një kohë, por është akoma e domosdoshme që kompanitë të njohin faktin që buxhetet e marketingut po ndryshojnë. Kompanitë vazhdojnë të investojnë në teknologjinë e marketingut për të ndihmuar blerjen, mbajtjen dhe rritjen e strategjive të tyre pa shtuar burime njerëzore. Ndërsa investimet në TI janë kryesisht një investim i sigurisë dhe rrezikut - me fjalë të tjera, një "duhet" - investimet e marketingut vazhdojnë të kërkojnë kthim të investimit dhe vlerësim të plotë. Edhe pse CIO-të ende udhëheqin

E Ardhmja e Martech

E tashmja dhe e ardhmja e Teknologjisë së Marketingut u debatua dhe u kap në Konferencën inauguruese Martech në Boston. Ishte një ngjarje e shitur që bashkoi udhëheqës të ndryshëm të mendimit në botën Martech. Paraprakisht, pata mundësinë të lidhesha me kryetarin e konferencës, Scott Brinker, për të diskutuar evolucionin e industrisë dhe mënyrën se si roli i Shefit të Teknologjisë së Marketingut është bërë roli i domosdoshëm brenda organizatave të marketingut në të gjithë globin. Në bisedën tonë, Scott