Shpejtësia: Transformo Dixhital Forcën e Shitjes me Aftësi Transaksionale

Velocity është një platformë që fuqizon aplikacione cloud nga migrimi i të dhënave në Integrimin e zyrave të prapambetura, shitjet e gjithë kanaleve dhe shërbimi në celular dhe analitikë.