3 dimensionet e një strategjie të ekuilibruar të marketingut me email

Shumë tregtarë e përqendrojnë strategjinë e tyre për marketing me email thjesht në produktivitetin e daljes dhe performancën e postës elektronike. Kjo i mungon disa dimensione të mëdha që po ndikojnë në suksesin e përgjithshëm të kompanisë suaj për të konkurruar me një kutinë postare që është grumbulluar shumë për vëmendjen e pajtimtarëve tuaj. Ekzistojnë 3 dimensione të çdo analize që ekzekutohet pas një fushate të marketingut me email: Dorëzimi i postës elektronike - kjo është nëse emaili juaj e kaloi ose jo në kutinë postare. Kjo është