3 Mjete të marketingut me email për të cilat duhet të dini

Tekst për tu pajtuar - Nëse jeni duke punuar me një agjensi të marketingut me email, ata ka të ngjarë të kenë tashmë lidhje me një partner i cili ofron funksionin e tekstit për t'u pajtuar. Teksti për tu pajtuar është një mjet i shkëlqyeshëm i marketingut me email. Isshtë një qasje larg për të rritur listën tuaj të marketingut me email. Tregtarët tuaj të postës elektronike marrin kohë për ta konfiguruar këtë, ndërsa ju rrini ulur dhe shikoni se si funksionon. Me pak përpjekje, do të shihni se si