Si ta bëni përmbajtjen tuaj më të shkëmbyeshme

Titulli i kësaj infografike është me të vërtetë Formula e fshehtë për ndarjen e përsosur virale. Unë e dua infografinë por nuk jam adhurues i emrit ... së pari, nuk besoj se ka ndonjë formulë. Tjetra, nuk besoj se ka një pjesë të përsosur. Unë besoj se ka një kombinim të faktorëve dhe ngjarjeve që çojnë në ndarjen e përmbajtjes së shkëlqyeshme. Disa prej tyre janë thjesht një fat i thjeshtë, pasi i del përpara të djathtës