Ja se si nuk digjeni me ndikimin e marketingut

Ne kemi shkruar më parë për kurthet e marketingut me ndikim. Si një që kompensohet herë pas here si një ndikues, unë jam skeptik se sa ndikojnë marrëdhëniet e marketingut. Rasti konkret, në fillim të këtij viti unë isha i ftuar në Brickyard sepse unë jam një ndikues lokal në mediat sociale. Kishte një bandë njerëzish të ftuar nga mediat sociale - të gjithë me rezultate të larta në një motor vlerësues të ndikimit popullor për Indianapolis.