Google Analytics Fushata UTM Ndërtuesi i pyetjeve

Google Analytics UTM Fushata Ndërtuesi URL

Përdorni këtë mjet për të ndërtuar URL-në tuaj të Fushatës Google Analytics. Forma vërteton URL-në tuaj, përfshin logjikën nëse ajo tashmë ka një varg pyetjesh brenda saj dhe shton të gjitha variablat e duhur UTM: Fushata e utm, burimi i utm, utm_medium, dhe opsionale utm_term utm_përmbajtja.Nëse po e lexoni këtë përmes RSS ose email, klikoni në sit për të përdorur mjetin:

Google Analytics UTM Fushata Ndërtuesi URL

Si të grumbulloni dhe gjurmoni të dhënat e fushatës në Google Analytics

Këtu keni një video të plotë mbi planifikimin dhe ekzekutimin e fushatave tuaja duke përdorur Google Analytics.

Ku janë raportet e mia të fushatës Google Analytics?

Raportet e Google Analytics gjenden brenda menusë Blerja dhe mund të shtoni cilindo nga dimensionet shtesë që keni përcaktuar më sipër. Mbani në mend se të dhënat e Google Analytics nuk janë të menjëhershme, ato kërkojnë pak kohë para se të azhurnohen.

Raporti i Fushatës së Google Analytics