PhoneWagon: Gjithçka që ju nevojitet për të zbatuar Ndjekjen e Telefonatave me Analytics tuaj

Ndërsa vazhdojmë të koordinojmë fushata komplekse me shumë kanale për disa nga klientët tanë, është e domosdoshme që të kuptojmë se kur dhe pse bie telefoni. Mund të shtoni ngjarje në numrat e hiperlidhur të telefonit për të monitoruar statistikat e klikimit për të thirrur, por shpesh kjo nuk është një mundësi. Zgjidhja është të zbatoni gjurmimin e thirrjeve dhe ta integroni atë me analizat tuaja për të vëzhguar sesi perspektivat po përgjigjen përmes telefonatave. Mjeti më i saktë është gjenerimi dinamik i një telefoni