Takoni 3 drejtuesit e performancës së fushatës së blerjes së përdoruesve

Ka dhjetra mënyra për të përmirësuar performancën e fushatës. Çdo gjë, nga ngjyra në butonin e thirrjes për veprim deri te testimi i një platforme të re mund t'ju japë rezultate më të mira. Por kjo nuk do të thotë që ia vlen të bëhet çdo taktikë optimizimi e UA (Përvetësimi i Përdoruesit). Kjo është veçanërisht e vërtetë nëse keni burime të kufizuara. Nëse jeni në një ekip të vogël, ose keni kufizime buxhetore ose kufizime kohore, ato kufizime do t'ju përjashtojnë të provoni