5 Avantazhet Marketingu i shkathët ka mbi proceset tradicionale të marketingut

Ndërsa organizatat e zhvillimit u rritën në përmasa dhe shtrirje, ato filluan të kishin gjithnjë e më shumë probleme. Një organizatë e madhe mund të bëjë lëshime tremujore me qindra zhvillues që shkruajnë mijëra rreshta kodi që funksiononin mirë në nivel lokal, por shkaktuan dhimbje koke dhe përplasje në rrjedhën e poshtme të sigurimit të cilësisë. Këto përplasje do të çonin në heqjen e tipareve, vonesat e lëshimeve dhe takime lart e poshtë në zinxhirin e komandës për të provuar dhe hequr bllokimet e rrugës. Metodologjitë e shkathët ofruan një tjetër